สินมั่นคง จัดแบบ ฟิน ฟิน

ประกันชั้น 1 เบี้ยเบาๆ สบายกระเป๋า
ความคุ้มครอง (ประเภท 1)
จำนวนเงินจำกัดครามรับผิด 
 รกเก่ง, รถกระบะ 4 ประตูจตเก๋ง
(รหัสรถ 110)
รถกระนะมีแปาตซื้อบุคคล
 (รหัสรถ 210)
1. ความรับผิดต่อด้วรถยนต์ 
  - ความเสีมนายส่อตัวรถยนต์
  - รถยนด์สูญหาย - ไฟใหม้
 
ไม่เกินทุนประกัน
ไม่เกินทุนประกัน
 
ไม่เกินทุนประกัน
ไม่เกินทุนประกัน
 2. ตวามรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ดวามเยหายต่งชีวิต
  - ร่างกาย หรืออนามัย รวมฝโดยสาร
  - ความเสียนายต่อหรัพยสิน
 
   500,000 นาท/คน 
10,000,000 บาท/ครั้ง 
   600,000 บาท/ดรั้ง
 
  500,000 นาท/คน 
10,000,000 บาท/ครั้ง 
   600,000 บาท/ดรั้ง
 3. ตวามตุ้มตรองลามเอกสารแนบท้าย
  - อุบัติเหตุส่วนบุคลล ผู้ขับที่รวมผู้โดยสาร
  - ค่ารักษาพมานาล
  - การประกับตัวผู้ชับในตดีอาญา

50,000 บาท/คม(1+4)
50,000 บาท/คน(1+4)
100,000 บาท/ครั้ง 
 
50,000 บาท/คม(1+4)
50,000 บาท/คน(1+4)
100,000 บาท/ครั้ง เงื่อนไขการรับประกับ

1.  รับทุนประกันภัย 80% ของราคารถยพต์ รวมอุปกรณ์ต่อเดิม
2. รับประกันรถเก๋งส่วนบุคคล.รถกระบะ 4 ประ! รถกระบะมีแค๊ปจดชื่อบุคคล
    (ไม่ใช้รถรับจ้างหรือให้เช่า) (ยกวัน รถกระบะตอนเดียว,
     รถกระบะที่ต่อเติมตู้.ตู้เย็น,รถขายกับข้าว ไม่เข้าเงื่อนไข )
3. ซ่อมอู้ในเครือ
4. รับประกันอายุรถ 1-12 ปี
ร. ไม่มีส่วนลดกลุ่ม และส่วนลด Promotton
     (ส่วนลดแรกเข้า และไม่มีส่วนลดประวัติดีจากการโอนย้ายประกันภัยอื่ม)
6. ไม่สามารถระบุชื่อได้
7. ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ รวมถึงการขอซื้อค่าเสียหายส่วนแรก
8. ตรวจสภาพรถทุกคัน (กรณีขาดต่ออายุประกัน)
9. ค่าตอบแทนที่ตัวแทนได้รับคือ 18%
10. อัตราเปลี่ยนแปลงไปตามอายุรถ
11. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์มาตรฐามโดยโรงงานประกอบ
      หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ในวงเงิมไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
12. อัตราเบี้ยดังกล่าว ยังไม่รวม หรบ.
13. ค่าเบี้ยประกันที่นำเสมอนี้รวมส่วนอดกล้อง CCTV แล้ว
      จำนวนเงินจำกัดครามรับผิด


 เช็คเบี้ย ข้อมูลเพิ่มเติม  

นภัสสรณ์ วริศราโชตินันท์  
รหัสสมาชิก : FNG21-17959

ประกันรถแท๊กซี่ TAXI สหกรณ์แท๊กซี่ สหกรณ์TAXI ประกันรถแท๊กซี่ TAXI สหกรณ์แท๊กซี่ สหกรณ์TAXI ประกันรถแท๊กซี่ TAXI สหกรณ์แท๊กซี่ สหกรณ์TAXI ประกันรถแท๊กซี่ TAXI สหกรณ์แท๊กซี่ สหกรณ์TAXI ประกันรถแท๊กซี่ TAXI สหกรณ์แท๊กซี่ สหกรณ์TAXI ประกันรถแท๊กซี่ TAXI สหกรณ์แท๊กซี่ สหกรณ์TAXI

บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
ที่อยู่ 123/5 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 
โทร : 064-1165939