ประกันโรคโควิด 19
ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันโควิด
เบี้ยประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญบริษัท
ทิพยประกันภัย 

(ทิพย 450)
ราคาเบี้ย : 450
ดูความคุ้มครอง
อาคเนย์

(อาคเนย์ 519)
ราคาเบี้ย : 519
ดูความคุ้มครอง
เอเชียประกันภัย

(เอเชีย 365)
ราคาเบี้ย : 365
ดูความคุ้มครอง
เอเชียประกันภัย

(เอเชีย 500)
ราคาเบี้ย : 500
ดูความคุ้มครอง
สินทรัพย์ประกันภัย

(สินทรัพย์ 599)
ราคาเบี้ย : 599
ดูความคุ้มครอง
สินทรัพย์ประกันภัย

(สินทรัพย์ 799)
ราคาเบี้ย : 799
ดูความคุ้มครอง
กรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วน
  1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรสแตมป์ 0.4% แล้ว
  2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้องรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
  3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด)
  4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท
  5. ** การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus(2019-nCoV))

    สอบถามข้อมูลเพิ่ม
นภัสสรณ์ วริศราโชตินันท์
รหัสสมาชิก : FNG21-17959

064-1165939

0641165939

insurancefinfin
    สมัครสมาชิก / โหลดแอพ

     


ฟิน ประกันรถ Fin ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ พรบ 

ประกันโควิด Covid19 ประกันรถราคาถูก insurancefinfin
Copyright © byinsurancefinfin.com.All rights Reserved. Term&conditions | Privacy Policy