ทิพย์จัดเต็ม 15,000ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูงสุด600,000 บาท/ปี
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD2,000 บาท/ครั้ง
 ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 15,000 บาท
 เบี้ยประกันราคาเดียวทุกช่วงอายุ 15,000บาท
  ทิพย์ เอ็กซืตร้า แคร์ Support

ทิพย์ เอ็กซืตร้า แคร์ Comfort
ข้อมูลเพิ่มเติม   
 นภัสสรณ์ วริศราโชตินันท์
 รหัสสมาชิก : FNG21-17959
เว็บไซต์นี้เป็นของตัวแทน บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด