ประกันอัคคีภัยประกันอัคคีภัย วิริยะ
รวม 6 หลัก และภัยธรรมชาติ 4 ภัยเมืองไทยอนู่ดีมีสุข
ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยอาคเนย์ Home Guardคุ้มครอง อุบัติภัย อ่นใจทุกครอบครัว


THT WORLD

L


THT WORLD

L

THT WORLD

L

คุ้มครองหลัก

  • ภัยจากไฟไหม้
  • ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
  • ภัยจากระเบิด
  • ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
  • ภัยจากอากาศยาน
  • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครองกรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปา ใต้ดิน ระบบดับเพลิง

** คุ้มครองตามทุนประกันภัย

คุ้มครองภัยธรรมชาติ

  • ภัยจากลมพายุ
  • ภัยจากน้ำท่วม
  • ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
  • ภัยจากลูกเห็บ เช็คเบี้ย ข้อมูลเพิ่มเติม  
นภัสสรณ์ วริศราโชตินันท์  รหัส
สมาชิก : 6404001336

บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัดที่อยู่ 123/5 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 โทร : 064-116-5939